Påmelding- og avbestillingsvilkår

Påmeldinger:


Alle påmeldinger er bindende. Du har ikke sikret plass på kurs før kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften (NOK300) er betalt, dette gjøres samtidig som påmelding. Påmeldingsafvgift er inkludert hvis du har betalt for kurset online.


Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll.
Kursbevis og sertifikater oppnås når samtlige krav er innfridd.


Elever med særskilte behov bes kontakte oss i god tid før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som finnes ulempelig for utdanningen.


Øvrig:


Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse.


Avbestillinger:


Ved avbestilling inntil to uker før kursstart tilbakebetales innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften (NOK 300). Avbestilling senere enn to uker før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke har kunnet forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer da med fradrag av påmeldingsavgiften (NOK 300) og eventuell forbrukt kurstid fram til avbrudd.

 

Dersom kurset innstilles tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling eller uteblivelse uten legeerklæring vil ikke kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften (NOK 300) bli tilbakebetalt.
 

All tilbakebetaling vil skje så fort som mulig, senest innen en mnd. 


Vi reserverer oss for eventuelle endringer.

 

Angrerett:

 

Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 2 uker før kursstart/utdannelsesstart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på marianne@mariannebehn.no. Angi dato for kurset / utdannelsen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt hele summen du har betalt inn, unntatt påmeldingsavgiften (NOK 300), ved påmelding og betaling innen 2 uker før kursstart/utdannelsesstart.