top of page

Vårsemester 2023

Dette kurset kan ikke lenger bookes.
  • Avsluttet
  • 22 500 norske kroner
  • Arena Moss - Kirkegata 19, 1531 Moss

Tjenestebeskrivelse

Utdanningen ved Marianne Behn Akademiet er en temabasert utdannelse over 18 måneder. Du må ha fullført 3 semester for å ha fullført utdannelsen. Det spiller ingen rolle når du starter. Dette vårsemesteret består av 4 temaer. Hvert tema går over 3 dager. Det blir ett tema per måned. Se timeplan for datoer. Nærvær, Dybde og Transformasjon Hvordan kan vi bedre forstå andre gjennom kontakt med eget senter? Vi går inn på mestring, individualitet og formidling. Bevissthet Vi fordyper oss i følelser og tankens kraft og spirituell anatomi. Intuisjon og intensjon. Auraens mange lag. Følelser og Emosjoner. Blokkeringer og forløsning. Den verdifulle viljen og den indre kraften. Kreativitet Vi ser nærmere på våre drømmer. Hva er arketyper? Og hvordan gjengjenner vi dem. Skaperkraften blir sentral både mytologisk og i hverdagen. Nattens og dagens drømmer - verktøy for å tolke og realisere. Det Etiske Kompasset Fortid, nåtid og fremtid - livets vev fra fødsel til død. Det store mysteriet og den magiske dimensjonen blir sentrale temaer disse dagene. Ønsker du å lese mer om hva selve utdannelsen går ut på, kan du lese det her: https://www.mariannebehn.no/mba


Kontaktinformasjon

marianne@mariannebehn.no

Seljeholtet 21, Larkollen, Norge

bottom of page